Cookies

 

Cookies die B&C Stukadoorsbedrijf BV plaatst

Functionerings cookies

Dit zijn noodzakelijke cookies om de website optimaal te laten functioneren.

Social Media cookies

Embedded content van social media sites als Youtube, Facebook, Linked-in, Instagram, bevat vaak cookies. Wat deze platformen met deze cookies doen is ons niet bekend. De gegevens zijn voor B&C Stukadoorsbedrijf BV niet inzichtelijk en we hebben helaas ook geen invloed op het al dan niet plaatsen van deze cookies. Voor het plaatsen van deze embedded content (inclusief cookies) hebben we volgens de cookiewetgeving uw toestemming nodig.

We helpen je alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen met je te delen:

Cookies uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Via de website www.consumentenbond kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

 

Links

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.bcstukadoors.com. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

 

Doeleinden van de verwerking

B&C Stukadoorsbedrijf BV verwerkt uw persoonsgegevens alleen ten behoeve van de volgende doeleinden:

  •  B&C Stukadoorsbedrijf BV gerelateerde communicatie;
  • Het beantwoorden van uw vragen;
  • Het afhandelen van (juridische geschillen);

Bewaartermijn

B&C Stukadoorsbedrijf BV waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de activiteiten, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. In het geval u B&C Stukadoorsbedrijf BV verzoekt uw persoonsgegevens te verwijderen zal B&C Stukadoorsbedrijf BV deze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

 

Rechten van de betrokkene

Op grond van de AVG heeft u rechten. B&C Stukadoorsbedrijf BV biedt u waar nodig de mogelijkheid van dit recht gebruik te maken.

Recht op inzage
U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens die bij B&C Stukadoorsbedrijf BV geregistreerd zijn en verwerkt worden.

Recht op rectificatie
U heeft recht op het aanpassen van uw onjuiste persoonsgegevens.

Recht op verwijderen
U heeft het recht op het laten verwijderen van uw persoonsgegevens indien B&C Stukadoorsbedrijf BV deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze zijn geregistreerd.

Recht op beperking van de verwerking
Als de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het verwerkingsdoel of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat uw persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden.

Recht van bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door B&C Stukadoorsbedrijf BV. Bij een dergelijk verzoek zal B&C Stukadoorsbedrijf BV de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen;

U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen of persoonlijk een verzoek te doen bij het bestuur.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de wijze waarop B&C Stukadoorsbedrijf BV uw persoonsgegevens registreert en/of verwerkt, dan kunt u hier melding van maken bij het bestuur van B&C Stukadoorsbedrijf BV. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit kan via de Autoriteit Persoonsgegevens op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.